home1
home2
home3
home4
home5
home6

Geschiedenis 1

HomeGeschiedenis – Geschiedenis 1

Toontje Van den Wyngaert had twee kinderen: Emma en Henri. Emma is gehuwd met een zekere Georges Van den Bussche Deze was de stichter van de eerste margarinefabriek in Belgie, namelijk margarine Drapeau, gevestigd te Merksem. Na zijn huwelijk met Emma Van den Wyngaert vestigden zij zich in een klein kasteeltje gelegen aan de Boskapellei 50 te Mariaburg.

Dit kasteeltje is enkele tijd geleden afgebroken en de gronden werden verkaveld. Hun zoon Charles is dus de oorspronkelijke stichter van onze tennisclub.

Wat de zoon Henri betreft, deze had een middeleeuws kasteel gebouwd aan de Lage Kaart en de Henrilei, kasteel dat genoemd werd: “Castel Del Vino”, verwijzend naar zijn naam “Wyngaert”.
Het kasteel werd afgebroken in juli 1978. Zoon Henri werd in het algemeen “zotte Rik ” genoemd en vele oude Mariaburgers zullen zich hem nog wel herinneren. Zotte Rik, mijn achterkozijn dus, had verschillende zonen. Een ervan had zich geworpen op het autoracen, samen met wereldkampioen Olieslagers, dewelke woonde te Mariaburg. Zij maakten de toenmalige lanen van Mariaburg onveilig, terwijl de andere zoon zich geworpen had op het vliegwezen. Hij bezat een soort pyper, d.w.z. een klein vliegtuig met twee plaatsen. Wij vroegen hem of hij bij de opening van het tennisseizoen bereid zou zijn uit het vliegtuig de eerste bal op het terrein te werpen zodat het wel een zeer spectaculaire opening zou zijn van het tennisjaar.

De zoon van zotte Rik aanvaardde, doch vroeg aan zijn vader de plaats in te nemen in het vliegtuig van de passagier en dus vroeg hij hem de bal te werpen wanneer hij laag over het terrein zou scheren. Dit gebeurde en na het werpen van de bal, maakte de zoon een looping als groet aan de Witte Duivels en vertrok terug naar Deurne om te landen.

Enkele tijd later kwamen vader en zoon op de club en de vader vertelde dat hij iets had meegemaakt dat hij zeker nooit meer zou meemaken en waarschijnlijk geen mens ooit had meegemaakt. Hij vertelde inderdaad dat ter gelegenheid van deze looping hij “omhoog had gesch…….” wat zeker nog niemand voordien hem had voorgedaan. De geschiedenis heeft lang in de club het voorwerp uitgemaakt van gesprekken.

In de loop van de vele jaren dat de club bestond, zijn er markante figuren geweest die voor deze die hen gekend hebben, onuitwisbare herinneringen opbrengen. Zo denken wij natuurlijk in de allereerste plaats aan John Melsen.

John heeft in mijn ogen nu nog altijd zijn plaats aan de ton of hij nu dood is of levend, hij is er nog altijd. Verhaal over een zeilschip van 1763 uit Zuid-Amerika is merkwaardig. Of het verhaal van de tulpen. John, die tulpen ging planten, vertelde dat hij speciale mest had gevonden die hem toeliet deze tulpen snel te laten groeien. En hij plantte zijn tulpen, doch in de nacht gingen leden van de club reeds uitgebloeide tulpen, dus met de bloem daar nog op, ergens afsnijden en stopten deze in de grond alsof de tulpen die ‘s avonds door hem geplant waren, ‘s morgens waren uitgekomen. Wanneer de John ‘s morgens buitenkwam en zijn tulpen zag, heeft hij direct de telefoon genomen en gevraagd aan de leden van de club te komen zien als bewijs dat zijn mest zo goed had gewerkt.

John had ook de gewoonte te zeggen “moet er geen zand zijn”, en op een zekere morgen, wanneer John wakker werd, lag er zeker 10 ton zand voor zijn deur.

Interclub gaan spelen in Gembloers bracht ook zijn herinneringen mee. Het regende de ganse rit. Wanneer wij echter aankwamen te Gembloers kwam plots de zon door de wolken en wanneer de voorzitter van de tennisclub te Gembloers ons ontving was er plots een prachtige zon. De man die wist dat wij Vlamingen waren, was buitengewoon vriendelijk en begroette ons in het Nederlands, met natuurlijk het Waalse accent en zegde zeer fier : “U zijt gekomen met de zon”, waarop den John onmiddellijk tussenkwam en zegde : “nee wij zijn gekomen met de bus “.

In Gembloers hebben de Witte Duivels een record gebroken inzake “bier drinken”.De voorzitter heeft driemaal de brouwerij moeten opbellen tijdens de matchen en ook daarna.

© 2015 Koninklijke Witte Duivels | 03 665 15 36 | Website by Procor | GDPR